top of page
Man Preparing to Fly a Plane

AVÍS LEGAL

Les presents Condicions Generals d'Ús i de la Contractació (en endavant, "les Condicions Generals") regeixen, juntament amb la Política de privacitat, l'accés i la utilització, per part de l'Usuari, del lloc web www.restilhe.com (en endavant, "el Lloc Web"), així com la contractació de productes i serveis a través d'aquest.

Per mitjà de l'acceptació de les presents Condicions Generals, l'Usuari manifesta:

  • Que ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.

  • Que és una persona amb capacitat suficient per contractar i que, en tot cas, és major de 18 anys.

  • Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

 

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d'Usuari del Lloc Web (en endavant, "el" Usuari ") i implica l'acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals. L'Usuari ha de llegir atentament les presents Condicions Generals cada vegada que accedeixi a el Lloc Web, ja que aquest i aquestes Condicions Generals poden patir modificacions. el titular del Lloc Web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis, de les presents Condicions Generals i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del Lloc Web. La modificació d'aquestes condicions generals no afectarà als béns o promocions que haguessin estat adquirits prèviament a la modificació.

 

1. INFORMACIÓ GENERAL DEL LLOC WEB

En compliment del que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (en endavant, "LSSICE"), a continuació s'ofereix la informació general de l' lloc Web:
Titular: GOURMET D'OCCITÀNIA, SL (en endavant, "GOURMET D'OCCITÀNIA").

Domicili social: Carrer Closes, 12, baixos
CIF: B-25843434
Correu electrònic: gourmat@restilhe.com

 

2. CONDICIONS D'ÚS

2.1. ACCÉS A LA WEB

L'accés a la Web és gratuït excepte pel que fa a el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per l'Usuari.

 

2.2. NORMES D'UTILITZACIÓ El lloc web

L'Usuari s'obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i serveis conforme al que estableix la llei, la moral, l'ordre públic i en les presents Condicions Generals. Així mateix, s'obliga fer un ús adequat dels serveis i / o continguts del Lloc Web ia no utilitzar per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i / o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable. L'Usuari s'obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions Generals.

A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l'Usuari es compromet a:

I. No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia de terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

II. No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics de l'proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa Internet.

III. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.

IV. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

V. No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, "correu brossa", "cartes en cadena", "estructures piramidals" o qualsevol altra forma de sol · licitació, excepte en aquelles àrees (tals com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per això

VI. No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.

VII. No suplantar a altres usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i / o continguts del Lloc Web.

VIII. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc Web oa tercers.

IX. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació el secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

L'Usuari s'obliga a mantenir indemne a GOURMET D'OCCITÀNIA davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'Usuari de qualsevol de les normes d'utilització abans indicades, reservant-se, a més, GOURMET D'OCCITÀNIA, el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

 

2.3. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

L'accés de l'Usuari a el Lloc Web no implica per GOURMET D'OCCITÀNIA l'obligació de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. GOURMET D'OCCITÀNIA no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc Web.

GOURMET D'OCCITÀNIA no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció de l'servei del Lloc Web durant la prestació d'aquest o amb caràcter previ.

 

3. DADES PERSONALS

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades i direcció de correu electrònic formaran part d'un fitxer automatitzat el responsable del qual és GOURMET D'OCCITÀNIA, sent la finalitat de la mateixa la gestió de caràcter comercial i l'enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. Si ho desitja pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través d'escrit dirigit a GOURMET D'OCCITÀNIA o enviant un correu electrònic a gourmet@restilhe.com indicant a l'assumpte el dret que desitja exercitar.

 

4. Propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts del Lloc Web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de GOURMET d'OCCITÀNIA o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos. Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de GOURMET D'OCCITÀNIA o tercers, sense que pugui entendre que l'accés a la Web atribueix algun dret sobre els mateixos.

 

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

1. PROCEDIMENT DE COMPRA

El procediment per comprar a través del Lloc Web és el següent:

a) Selecció de l'opció "Comprar". Des de qualsevol article, el comprador ha de prémer el botó "Comprar" per iniciar el procés de compra.

b) Registre de l'Usuari. A continuació, l'Usuari ha d'emplenar un formulari específic per realitzar la compra, indicant nom i cognoms, adreça completa, telèfon i el mètode de pagament desitjat, en aquest cas targeta de crèdit.

c) Targeta de crèdit. Per utilitzar la targeta de crèdit, el comprador ha d'omplir un formulari indicant el nom de l'propietari de la targeta, tipus de targeta, data de caducitat de la targeta i codi de seguretat.

 

2. ACCEPTACIÓ

A l'estrènyer el botó "Enviar demanat", l'Usuari accepta la compra dels productes per ell indicats.

 

2.1. CONFIRMACIÓ DE LA RECEPCIÓ DE L'ACCEPTACIÓ

Un cop finalitzat el procediment de contractació, l'Usuari rebrà, a l'adreça de correu electrònic designada en el formulari de registre, una comunicació especificant les característiques del producte, preu, forma d'enviament seleccionada, data de contractació, número de comanda i termini de lliurament estimat. Una vegada que s'han enviat la comanda ja no existeix possibilitat de canvis en la composició o en la cancel·lació del producte ja que entra en un sistema automatitzat de producció que no és possible aturar.

 

3. LLIURAMENT DE COMANDES

Les comandes s'acceptaran fins el divendres de cada setmana a les 14:00 i s'enviaran els dimarts passada una setmana sencera .. Amb això s'aconsegueix que el termini màxim de lliurament sigui de dues setmanes, depenent de l'article i de l'estoc disponible a la hora de realitzar la comanda. El client sempre pot sol·licitar confirmació de data d'entrega a l'realitzar la seva comanda.

No hi ha comandes mínimes, però es repercutiran sempre les despeses d'enviament.
El lliurament de les comandes es realitzarà en el domicili de lliurament designat lliurement per l'Usuari. GOURMET D'OCCITÀNIA no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se com a conseqüència de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades per l'Usuari a aquest efecte, així com en el supòsit en què el lliurament no es pugui efectuar per causes alienes a l'empresa assignada per a tal efecte (impossibilitat de contactar amb el destinatari). En el cas que s'hagin esgotat totes les vies per lliurar el producte i no hagi estat possible, dit producte romandrà al magatzem de GOURMET D'OCCITÀNIA durant 30 dies, sent necessari abonar de nou el cost de l'enviament per ser lliurat. Passats 30 dies des de determinar-se la impossibilitat del lliurament, la comanda quedarà anul·lat i ja no existirà possibilitat de ser lliurat. L'usuari pot consultar permanentment les modalitats d'enviament disponibles, així com els seus preus, en cada fitxa de producte.

 

4. PREUS I DESPESES D'ENVIAMENTS

Els preus que s'indiquen respecte a cada producte no inclouen, excepte indicació expressa en contra, l'impost sobre el valor afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables i, en tot cas, s'han d'expressar per defecte en la moneda Euro (€ ). Aquests preus, tret que s'indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d'enviament, segur d'enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexos a l'producte o servei adquirit. Els preus aplicables a cada producte seran els publicats al lloc web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l'última fase de la mateixa. L'Usuari assumeix que en tot cas la valoració econòmica d'alguns dels productes podrà variar en temps real. En tot cas això serà sempre comunicat prèviament a l'Usuari.

Tot pagament realitzat a GOURMET D'OCCITÀNIA comportarà l'emissió d'una factura a nom de l'Usuari registrat, que podrà descarregar-se. Per a qualsevol informació sobre la comanda, l'Usuari pot dirigir-se mitjançant la pàgina de contacte, fent referència a el nombre de comanda que li va ser assignat i indicat en el correu electrònic de confirmació de la compra.

 

5. DEVOLUCIONS

En cas que el client detecti una fallada de producció en el producte, responsabilitat de GOURMET D'OCCITÀNIA, disposa d'un termini de 5 dies des de la data del lliurament, per fer arribar la reclamació, via e-mail, a gourmet@restilhe.com. En cas que el departament tècnic assumeixi la veracitat d'aquests defectes, es lliurarà un nou producte amb els defectes esmenats a el client, assumint GOURMET D'OCCITÀNIA la repetició de la comanda i les despeses d'enviament, i el client tornar el producte defectuós al moment en què GOURMET d'OCCITÀNIA li faci lliurament de el nou producte en el seu embalatge original. En cas que el client no disposi o no vulgui tornar el producte defectuós no serà possible lliurar-li el nou producte.

 

6. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada nul·la o ineficaç, total o parcialment, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició oa la part d'aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta , considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

 

7. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquestes Condicions Generals es regiran o interpretaran d'acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. GOURMET D'OCCITÀNIA i l'Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes Condicions Generals, als Jutjats i Tribunals de el domicili del Lloc Web.

 

LLIURAMENT DE COMANDES I DESISTIMENT

1. LLIURAMENT DE COMANDES

El lliurament de les comandes es realitzarà en el domicili de lliurament designat lliurement per l'Usuari. GOURMET D'OCCITÀNIA no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se com a conseqüència de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades per l'Usuari a aquest efecte, així com en el supòsit en què el lliurament no es pugui efectuar per causes alienes a l'empresa assignada per a tal efecte (impossibilitat de contactar amb el destinatari). En el cas que s'hagin esgotat totes les vies per lliurar el producte i no hagi estat possible, dit producte romandrà al magatzem de GOURMET D'OCCITÀNIA durant 30 dies, sent necessari abonar de nou el cost de l'enviament per ser lliurat. Passats 30 dies des de determinar-se la impossibilitat del lliurament, la comanda quedarà anul·lat i ja no existirà possibilitat de ser lliurat.

L'usuari pot consultar permanentment les modalitats d'enviament disponibles, així com els seus preus i terminis de lliurament, en cada fitxa de producte.

 

2. DESISTIMENT

L'usuari no té un dret de desistiment, si no és per defecte del producte. En aquest cas, s'aplicarà el punt 5 de devolucions.

bottom of page