top of page
RESTILHE-5381.jpg
llegums

Els llegums constitueixen un grup d'aliments molt homogeni, desenvolupats a partir de l'gineceu, d'un sol carpel i que s'obre tant per la sutura ventral com pel nervi dorsal, en dues valves i amb les llavors en una filera ventral. Aquestes beines solen ser rectes i carnoses. En general posseeixen una carn interior esponjosa, vellutada i de color blanc. La seva part interna correspon a l'mesocarpi i a l'endocarpi de l'fruit.

bottom of page