top of page
drops-of-milk-2062100_m.jpg
Iogurts de llet de vaca

El iogurt és un producte lacti obtingut mitjançant la fermentació de la llet per mitjà de bacteris dels gèneres Lactobacillus i Streptococcus.

Se solen utilitzar diverses soques diferents per aconseguir una fermentació més completa, principalment Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, L. casei i Bifidobacterium bifidus.

bottom of page